Baltsende Houtsnippen

Excursie details

  • Aanvang: dinsdag 18 juni 2019 om 21:00
  • Einde: dinsdag 18 juni 2019 om 23:00
  •  
  • Maximaal aantal plaatsen: 20
  • Aantal plaatsen vrij 7
aanmelden voor deze excursie

Binnen Europa is de houtsnip, samen met de kievit, de meest talrijke broedvogel. Toch hebben velen deze vogel, die vooral in de ochtend- en avondschemering actief is, nog nimmer gezien, laat staan gehoord! Dat verandert tijdens deze wandelexcursie als wij de baltsvlucht van de houtsnip kunnen bewonderen, en tegelijkertijd allerlei bijzonderheden over het liefdesleven van deze snip wordt verteld. Daarnaast krijgt uiteraard alles wat vliegt en zingt, zoals nachtegaal, boomleeuwerik en roodborsttapuit onze aandacht. Let op: het vertrekpunt van deze excursie is het Turfveld in De Dennen.

aanmelden voor deze excursie

TICKET BESTELLENIk ga akkoord met de algemene voorwaarden.
Je dient akkoord te gaan met onze algemene voorwaarden voordat je verder kunt.