Vogel excursies Texel

Contactinfo

Vogelinformatiecentrum, uw startpunt voor een prachtige ontdekkingsreis naar vele vogelsoorten op Texel.


Kikkertstraat 42
1795 AE De Cocksdorp
+31 (0) 222316249
info@natuurdigitaal.nl
www.vogelinformatiecentrum.nlBaltsende Houtsnippen

Vogelherkenningsexcursie | Aanvang : 25 juni 2019 om 21:00 | Beschikbaarheid : 20


Binnen Europa is de houtsnip, samen met de kievit, de meest talrijke broedvogel. Toch hebben velen deze vogel, die vooral in de ochtend- en avondschemering actief is, nog nimmer gezien, laat staan gehoord! Dat verandert tijdens deze wandelexcursie als wij de baltsvlucht van de houtsnip kunnen bewonderen, en tegelijkertijd allerlei bijzonderheden over het liefdesleven van deze snip wordt verteld. Daarnaast krijgt uiteraard alles wat vliegt en zingt, zoals nachtegaal, boomleeuwerik en roodborsttapuit onze aandacht. Let op: het vertrekpunt van deze excursie is het Turfveld in De Dennen.

Excursie details

Aanvang 25 juni 2019 om 21:00
Einde 25 juni 2019 om 23:00
Maximaal aantal plaatsen20
Aantal plaatsen vrij 20

Locatie details

Locatie Turfveld De Dennen
Adres Nattevlakweg 2
Plaats Den Burg / De Dennen