Balts van de houtsnip

Excursie details

  • Aanvang: dinsdag 7 juli 2020 om 21:00
  • Einde: dinsdag 7 juli 2020 om 23:00
  •  
  • Maximaal aantal plaatsen: 8
  • Aantal plaatsen vrij VOLGEBOEKT
Deze excursie is volgeboekt, je kunt je niet meer aanmelden.

De houtsnip is, samen met de kievit binnen Europa (Rusland uitgezonderd) de meest talrijke broedende steltloper. Toch hebben velen de houtsnip, die vooral in de ochtend- en avondschemering actief is, nog nooit gezien. Dat verandert tijdens deze wandelexcursie als wij de baltsvluchten van de houtsnip kunnen bewonderen, en tegelijkertijd allerlei bijzonderheden over het liefdesleven van deze vogel wordt verteld. Daarnaast krijgen ook andere vogels, zoals nachtegaal (vanaf half april), roodborsttapuit en boompieper, die nu uit volle borst zingen natuurlijk ook onze aandacht. Mochten we de nachtzwaluw horen, dan is dat een welkome bonus!

Let op: het vertrekpunt van deze excursie is het Turfveld in De Dennen

aanmelden voor deze excursie

TICKET BESTELLENIk ga akkoord met de algemene voorwaarden.
Je dient akkoord te gaan met onze algemene voorwaarden voordat je verder kunt.
Het Vogelinformatiecentrum is samenwerkingspartner met Waarneming.nl