Vogel excursies Texel

Contactinfo

Vogelinformatiecentrum, uw startpunt voor een prachtige ontdekkingsreis naar vele vogelsoorten op Texel.


Kikkertstraat 42
1795 AE De Cocksdorp
+31 (0) 222316249
info@natuurdigitaal.nl
www.vogelinformatiecentrum.nlPrivacy Policy

Door het Vogelinformatiecentrum / Natuur Digitaal, gevestigd aan Kikkertstraat 42, 1795 AE De Cocksdorp, worden via de webwinkel en nieuwsbrief privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt. Wij vinden het belangrijk om zorgvuldig met deze persoonsgegevens om te gaan en verwerken en beveiligen ze dan ook zorgvuldig. Hierbij houden we ons aan de eisen die de privacywetgeving ons stelt. Wij zijn verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Vogelinformatiecentrum Texel / Natuur Digitaal.
Kikkertstraat 42
1795 AE De Cocksdorp
+31 (0)222 316249
www.vogelinformatiecentrum.nl
Marc Plomp is de Functionaris Gegevensbescherming van Vogelinformatiecentrum / Natuur Digitaal Hij is te bereiken via info@natuurdigitaal.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken:
Vogelinformatiecentrum / Natuur Digitaal verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- Voor- en achternaam
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@natuurdigitaal.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken:
Vogelinformatiecentrum / Natuur Digitaal verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Het afhandelen van uw bestelling, betaling en boeking van uw excursie.
- Verzenden van onze nieuwsbrieven.
- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
- U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.
- Om goederen en diensten bij u af te leveren.

Geautomatiseerde besluitvorming:
Vogelinformatiecentrum / Natuur Digitaal neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Vogelinformatiecentrum / Natuur Digitaal) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren:
Vogelinformatiecentrum / Natuur Digitaal bewaart uw persoonsgegevens zoals hierboven beschreven voor zolang als nodig om uw bestellingen af te handelen, inclusief garantie. De gegevens worden vervolgens gewist, tenzij er een wettelijke plicht is die langer bewaren vereist (zoals de fiscale bewaarplicht van zeven jaar voor betaalgegevens).
Als uw u heeft ingeschreven voor é én van onze nieuwsbrieven worden uw gegevens bewaard totdat u uw toestemming intrekt. Daarnaast kunt u ons te allen tijde vragen om uw gegevens te verwijderen.

Delen van persoonsgegevens met derden:
Vogelinformatiecentrum / Natuur Digitaal verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken:
Vogelinformatiecentrum / Natuur Digitaal gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Vogelinformatiecentrum / Natuur Digitaal en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@natuurdigitaal.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Vogelinformatiecentrum / Natuur Digitaal wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen:
Vogelinformatiecentrum / Natuur Digitaal neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@natuurdigitaal.nl

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze websites of webwinkel zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Wijzigingen in deze privacyverklaring:
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het is aan te raden om deze privacyverklaring regelmatig door te lezen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.

 

Vastgesteld op 24 mei 2018 door de eigenaren van het Vogelinformatiecentrum / Natuur Digitaal.


  • Bijeneter
  • Blauwborst
  • Ijsvogel
  • Ooievaar
  • Scholekster
  • Sneeuwuil
  • Wulp
  • Bonte tapuit
  • Kaspische plevier
  • Roodborst tapuit