Bob Loos

Vogels kijken en bestuderen is uitdagend, maar altijd heerlijk, al doet bijgaande foto anders vermoeden…….
Sinds de vijfde klas lagere school hebben ganzen, zwanen, maar vooral steltlopers mijn warme belangstelling, waarbij ik het meest gefascineerd ben door de enorme afstanden die deze vogels elk jaar afleggen en de vaak onvoorstelbare individuele plaatstrouw die ze vertonen.
Na ruim dertig jaar financieel advies aan particulieren gegeven te hebben, heb ik het voorrecht om sinds januari 2015 te werken voor Global Flyway Network (www.globalflywaynetwork.com.au) waarvoor ik de steltlopers volg naar hun broedgebieden in het hoge noorden en naar hun overwinteringsgebieden in de Waddenzee, Middellandse Zee-gebied en West-Afrika.
Het is mijn uitdaging om tijdens de excursie niet alleen uw soortenkennis uit te breiden, en achtergrond informatie te geven (waar komen ze vandaan, waar vliegen ze naar toe, en hoe kunnen ze dat allemaal) maar ook om uw enthousiasme, bewondering en verwondering voor alles wat veren heeft te vergroten!

Het Vogelinformatiecentrum is samenwerkingspartner met Waarneming.nl