Ons goede doel

Texel is een echt vogeleiland en vogels kijken is een heerlijke hobby die we graag met iedereen delen. Daarom willen we met onze excursies ook zoveel mogelijk mensen bereiken en enthousiast maken. Nergens in Nederland vindt je zoveel goede vogelkijkplekken als op Texel, en dat willen we graag zo houden. Daarom steunen we jaarlijks een goed vogelkijkdoel. Alle opbrengsten van de excursies komen ten goede aan onze vogelkijkdoelen.

Wensen die er op dit moment zijn als goede doel:

  • Nieuwe vogelkijkhut in het nieuwe natuurontwikkelingsgebied Nieuw Buitenheim.
  • Nieuw vogelkijkpunt langs de Hoofdweg ter hoogte van Dorpzicht (in samenwerking met Provincie Noord-Holland).
  • Publiceren en uitbrengen van een digitale avifauna van Texel, een gratis bibliotheek over alle vogelsoorten van Texel.
  • Speciaal zeevogelkijkpunt aan de Noordzeekust van Texel.

Hieronder een aantal voorbeelden van vogelkijkdoelen die we de afgelopen jaren gerealiseerd hebben:

 

Schelpenstrandje Zandkes
In februari 2015 hebben we in samenwerking met Natuurmonumenten weer een nieuw schelpenstrandje in de Zandkes aangelegd. In de Zandkes waren al langer schelpenstrandjes, maar deze waren erg oud en volledig overgroeid met planten. Door hier weer een nieuwe schel penstrandje aan te leggen krijgen broedvogels als Kluut, Dwergstern en Bontbekplevier weer nieuw broedgebied erbij. Ook kunnen mensen hier heerlijk genieten, want vanaf het fietspad is het gehele gebied vanaf korte afstand goed te overzien, zonder dat de vogels verstoord worden.


Broedvogels schelpenbankje
In samenwerking met Natuurmonumenten hebben we een nieuw schel penbankje voor de broedvogels gerealiseerd. Direct na de realisatie werd er door vele vogelsoorten, waaronder de Kluut, Scholekster, Visdief en Bontbekplevier op gebroed. Door de gekozen liggen was het eilandje ook een eldorado voor de natuurfotografen, nergens anders kan je zo dicht bij de vogels kruipen.

Nieuw vogelkijkpunt
In samenwerking met camping de Robbenjager hebben we een nieuw vogelkijkpunt aangelegd. Gelegen tussen restaurant de Robbenjager en de vuurtoren kijkt u uit over het Renvogelveld. U zit er heerlijk uit de wind en daar kunt u genieten van de tientallen vogelsoorten die er altijd wel te zien zijn.


Paardenweilanden
In samenwerking met camping de Robbenjager hebben we gezamenlijk een nieuwe inrichting bedacht en uitgevoerd voor de voormalige paard- enweilanden. Nu zijn ze natuurlijk ingericht met twee brede kreken. Door het vele regenwater en kwelwater staan de graslanden gedurende de winter onder water en in het voorjaar en zomer vormen de kreken een mooie afwisseling.

Het Vogelinformatiecentrum is samenwerkingspartner met Waarneming.nl