Vogel excursies Texel

Contactinfo

Vogelinformatiecentrum, uw startpunt voor een prachtige ontdekkingsreis naar vele vogelsoorten op Texel.


Kikkertstraat 42
1795 AE De Cocksdorp
+31 (0) 222316249
info@natuurdigitaal.nl
www.vogelinformatiecentrum.nlKennismakingsexcursie Wat vogels op het Wad

Vogelherkenningsexcursie | Aanvang : 16 mei 2019 om 14:00 | Beschikbaarheid : 19


In de Waddenzee tref je een grote diversiteit aan vogel nationaliteiten aan; Russen, Scandinaviërs, Groenlanders en zelfs Canadezen. Een deel overwintert in de Waddenzee. Andere soorten hebben het wad nodig als tankstation tijdens hun trek van de overwinteringsgebieden in Afrika en het Middellandse Zeegebied naar hun broedgebieden in het hoge noorden. Tijdens deze korte wandelexcursie zien wij een groot aantal soorten steltlopers die gebonden zijn aan het wad, en dus zelden in het binnenland zullen worden aangetroffen. U zult versteld staan van de aantallen en soortenrijkdom, en waarschijnlijk vogels zien waarvan u nog nooit heeft gehoord en/of heeft gezien! 

Excursie details

Aanvang 16 mei 2019 om 14:00
Einde 16 mei 2019 om 15:00
Maximaal aantal plaatsen20
Aantal plaatsen vrij 19

Locatie details

Locatie Vogelinformatiecentrum Texel
Adres Kikkertstraat 42
Plaats De Cocksdorp