Kennis maken met wat vogels op het wad

Excursie details

  • Aanvang: zaterdag 2 mei 2020 om 14:00
  • Einde: zaterdag 2 mei 2020 om 15:00
  •  
  • Maximaal aantal plaatsen: 20
  • Aantal plaatsen vrij 20
aanmelden voor deze excursie

In de Waddenzee tref je een grote diversiteit aan vogel nationaliteiten aan; Russen, Scandinaviërs, Groenlanders en zelfs Canadezen. Een deel overwintert in de Waddenzee. Andere soorten hebben het wad nodig als tankstation tijdens hun trek van de overwinteringsgebieden in Afrika en het Middellandse Zeegebied naar hun broedgebieden in het hoge noorden. Tijdens deze korte wandelexcursie zien wij een groot aantal soorten steltlopers die gebonden zijn aan het wad, en dus zelden in het binnenland zullen worden aangetroffen. U zult versteld staan van de aantallen en soortenrijkdom, en waarschijnlijk vogels zien waarvan u nog nooit heeft gehoord en/of heeft gezien! 

aanmelden voor deze excursie

TICKET BESTELLENIk ga akkoord met de algemene voorwaarden.
Je dient akkoord te gaan met onze algemene voorwaarden voordat je verder kunt.
Het Vogelinformatiecentrum is samenwerkingspartner met Waarneming.nl