Overwinterende watervogels op Texel

Excursie details

  • Aanvang: vrijdag 17 februari 2023 om 10:00
  • Einde: vrijdag 17 februari 2023 om 13:00
  •  
  • Maximaal aantal plaatsen: 6
  • Aantal plaatsen vrij 6
aanmelden voor deze excursie

Overwinterende watervogels op Texel

Met een minibus met maximaal 6 personen gaat u onder begeleiding van een enthousiaste gids op zoek naar watervogels, die in grote aantallen op Texel overwinteren.

Onderweg stoppen wij op diverse plekken om de vogels rustig te bekijken en krijgt u uitleg hoe u de diverse vogelsoorten goed zelf kunt herkennen.

Een groep kleine zwanen verblijft jaarlijks in en rond natuurgebied Waalenburg. In de polders rusten en zoeken talrijke kolganzen, brandganzen en meerdere soorten rotganzen naar voedsel. Kunt u in deze groep de zeldzamere witbuikrotgans of zwarte rotgans ontdekken? Op meerdere plaatsen treft u grote groepen smienten, slobeenden, krakeenden, wintertalingen en kuifeenden aan. Buitendijks, in de Waddenzee, bevinden zich rustende eidereenden en in groepen foeragerende geoorde futen. Natuurlijk komen we onderweg ook vele andere wintervogels tegen. Zo is er kans op fraters, sneeuwgorzen en zaagbekken en verschillende soorten futen op de Waddenzee.

Bij een melding van een zeldzame soort kan in overleg van de route afgeweken worden om op zoek te gaan naar deze bijzondere vogel. Elke excursie is toch weer anders!

De prijs voor deze excursie is € 45,- per persoon. Met dit geld realiseren we onder meer nieuwe vogelkijkpunten op Texel. Opgeven voor deze excursie is noodzakelijk. Dit kan door via onderstaande link het opgave formulier in te vullen. Betalen kan online. 

aanmelden voor deze excursie

TICKET BESTELLENIk ga akkoord met de algemene voorwaarden.
Je dient akkoord te gaan met onze algemene voorwaarden voordat je verder kunt.
Het Vogelinformatiecentrum is samenwerkingspartner met Waarneming.nl