Vogelzang in alle vroegte

Excursie details

  • Aanvang: zondag 7 mei 2023 om 06:00
  • Einde: zondag 7 mei 2023 om 08:00
  •  
  • Maximaal aantal plaatsen: 10
  • Aantal plaatsen vrij VOLGEBOEKT
Deze excursie is volgeboekt, je kunt je niet meer aanmelden.

Vanaf het verzamelpunt van de excursie, de parkeerplaats aan de zuidkant van De Mokbaai (bij de opgang naar de Horsmeertjes) heeft u gelijk een prachtig overzicht en laten hoge aantallen watervogels en steltlopers zich prima zien. In de brede rietkraag broeden o.a. bruine kiekendief, baardmannetje, rietgors en daar kan je zelfs de eerste blauwborst al zien en horen.

Vanaf De Mokbaai lopen wij de duinen in, tussen De Horsmeertjes door naar de Kreeftepolder. Het westelijke en het oostelijke meertje worden van elkaar gescheiden door een zanddijk. Langs de oevers staan brede rietkragen, wilgenbos en kruipwilg. In de meertjes rusten en foerageren diverse eendensoorten, geoorde fuut, diverse meeuwensoorten en visdiefjes. Met enig geluk laten nachtegaal, rietzanger en koekoek van zich horen en vliegen bruine kiekendief of visarend over.

Als kers op de taart gaan wij in de aangrenzende Kreeftepolder op zoek naar de blauwborst. Dit is het gebied met de hoogste dichtheid aan blauwborsten op Texel.

 

Het Vogelinformatiecentrum is samenwerkingspartner met Waarneming.nl