Vogel excursies Texel

Contactinfo

Vogelinformatiecentrum, uw startpunt voor een prachtige ontdekkingsreis naar vele vogelsoorten op Texel.


Kikkertstraat 42
1795 AE De Cocksdorp
+31 (0) 222316249
info@natuurdigitaal.nl
www.vogelinformatiecentrum.nlGoede doel

Ons goede doel

Texel is een echt vogeleiland en vogels kijken is een heerlijke hobby die we graag met iedereen delen. Daarom willen we met onze excursies ook zoveel mogelijk mensen bereiken en enthousiast maken. Nergens in Nederland vindt je zoveel goede vogelkijkplekken als op Texel, en dat willen we graag zo houden. Daarom steunen we jaarlijks een goed vogelkijkdoel. Alle opbrengsten van de excursies komen ten goede aan onze vogelkijkdoelen.

Wensen die er op dit moment zijn als goede doel:

  • Nieuwe vogelkijkhut in het nieuwe natuurontwikkelingsgebied Nieuw Buitenheim.
  • Nieuw vogelkijkpunt langs de Hoofdweg ter hoogte van Dorpzicht (in samenwerking met Provincie Noord-Holland).
  • Publiceren en uitbrengen van een digitale avifauna van Texel, een gratis bibliotheek over alle vogelsoorten van Texel.
  • Speciaal zeevogelkijkpunt aan de Noordzeekust van Texel.

Hieronder een aantal voorbeelden van vogelkijkdoelen die we de afgelopen jaren gerealiseerd hebben:

In februari 2015 hebben we in samenwerking met Natuurmonumenten weer een nieuw schelpenstrandje in de Zandkes aangelegd. In de Zandkes waren al langer schelpenstrandjes, maar deze waren erg oud en volledig overgroeid met planten. Door hier weer een nieuwe schelpenstrandje aan te leggen krijgen broedvogels als Kluut, Dwergstern en Bontbekplevier weer nieuw broedgebied erbij. Ook kunnen mensen hier heerlijk genieten, want vanaf het fietspad is het gehele gebied vanaf korte afstand goed te overzien, zonder dat de vogels verstoord worden.


schelpenstrandje

In samenwerking met Natuurmonumenten hebben we een nieuw schelpenbankje voor de broedvogels gerealiseerd. Direct na de realisatie werd er door vele vogelsoorten, waaronder de Kluut, Scholekster, Visdief en Bontbekplevier op gebroed. Door de gekozen liggen was het eilandje ook een eldorado voor de natuurfotografen, nergens anders kan je zo dicht bij de vogels kruipen.


vogelkijkpunt renvogelveld

In samenwerking met camping de Robbenjager hebben we een nieuw vogelkijkpunt aangelegd. Gelegen tussen restaurant de Robbenjager en de vuurtoren kijkt u uit over het Renvogelveld. U zit er heerlijk uit de wind en daar kunt u genieten van de tientallen vogelsoorten die er altijd wel te zien zijn.


luchtfoto renvogelveld

In samenwerking met camping de Robbenjager hebben we gezamenlijk een nieuwe inrichting bedacht en uitgevoerd voor de voormalige paardenweilanden. Nu zijn ze natuurlijk ingericht met twee brede kreken. Door het vele regenwater en kwelwater staan de graslanden gedurende de winter onder water en in het voorjaar en zomer vormen de kreken een mooie afwisseling.


oeverzwaluwwal

In samenwerking van camping de Robbenjager is er in 2013 een nieuwe broedwal voor oeverzwaluwen aan gelegd. Bij het uitkijkpunt de Robbenjager is een nieuwe grondwal opgeworpen en vervolgens steil afgewerkt. We hopen dat we op deze manier deze zeldzame broedvogel een handje kunnen helpen.


onderhoud tuintjes

In samenwerking met Staatsbosbeheer helpen we jaarlijks met het onderhoud van de tuintjes in het duingebied direct ten zuiden van de vuurtoren. Hier moet jaarlijks gemaaid worden en periodiek moet ook de begroeiing weggehaald worden. Hierdoor blijven de tuintjes het gebied waar de meeste zeldzaamheden van Nederland gezien worden.


Een deel van het geld voor bovenstaande projecten is mede door onze vogelexcursies bijeen gebracht. Hier zijn we bijzonder trots op. Ook in de toekomst hopen we een bijdragen te leveren aan vele nieuwe vogelkijkdoelen.